Ofte stilte spørsmål

Hvordan skal Sandnes Ulf tilrettelegge for trafikk inn mot stadion?

Vi vil benytte nærområdets muligheter som i dag. Dvs skoler og areal i nærheten. Stadion ligger kort avstand til sentrum, så vi vil legge til rette for gående/syklende. Vi har ikke hatt noe bemerkninger fra politi om trafikale utfordringer de årene vi har hatt toppfotball i idrettsparken, selv på kamper med fulle hus. Sandnes Stadion er planlagt fra utgangspunktet uten busway. Vi har tro på at det lar seg gjøre med forsterket busstilbud på eksisterende og bruk av dagens parkeringsløsninger.

Hvordan vil stadion ta hensyn til beliggenheten i et nabolag?

Hele anlegget er planlagt ut i fra å ta hensyn til naboer og miljøet den ligger i. Det betyr blant annet at stadion er senket i grunnen for å gi mindre høyder enn et vanlig stadion. I tillegg vil Sandnes Ulf bygge den inn med tilhørende aktiviteter i nærområdet.

Hva vil en ny stadion bety for økt trafikk i området?

Trafikk er et viktig område å løse. Selv om vi vil legge til rette for mest mulig bruk at av kollektiv transport og gående/syklende, vil noen kjøre til stadion. Dette vil vi komme med forslag til løsninger i reguleringsplan.

Hvordan stiller Sandnes Ulf seg økonomisk til en ny stadion når klubben opplever økonomiske utfordringer i dag?

Klubben spiller på dispensasjon fra fotballforbundet i dag, så vi må ha ny stadion. Prosjektet vil ikke bli igangsatt før all finansiering og avtaler er på plass.

Noen mener det er feil å bygge en stadion i et nabolag. Vil Nye Sandnes stadion bli den eneste elitearenaen liggende i et nabolag?

Over 50 prosent av norske Tippeliga-arenaer ligger i eller svært nære nabolaget. Brann stadion som eksempel.

Hvilke områder har blitt vurdert som lokalisering til en ny stadion?

Sandnes Ulf har jobbet tett sammen med Sandnes Kommune siden 2008 med dette spørsmålet. Vi har vurdert og kjørt prosjekt på flere områder, som for eksempel Varatun og Brueland. Til slutt ble Sandnes Idrettspark valgt etter en grundig vurdering

Hva vil en ny stadion bety for treningsområdene til barn og unge?

En ny stadion vil gi mer treningsareal til barn og unge. Stadion i seg selv vil være tilgjengelig. I tillegg vil stadion frigjøre tid på Giskebanen, kunstgressbane og hovedbanen for barn og unge. Bare det at hovedbanen på nåværende stadion blir tilgjengelig gjør at barn får spille på en stor stadion med de opplevelser det gir. Dette er en vinn-vinn situasjon.

Hva vil den nye stadion bety for turområdene rundt Ormaskogen?

Det er en forutsetning i prosjektet at stadion skal ivareta turstier og barnetråkk i området. Den skal være tilgjengelig for alle i området.

Stadion skal plasseres tett opp mot Ormaskogen. Hva vil dette bety for skogen?

Det var et absolutt krav fra Sandnes Ulf at ingen deler av Ormaskogen skal tas i prosjektet.