Vakt info

Vakt info

Oppmøte Maratonporten klokken 15.45
Her blir du krysset inn på liste og utdelt vest og akkreditering, soneleder vil informere og orientere
deg om oppgaven du har fått.

De fleste vakter vil delta i innsjekk av publikum frem til de fleste publikumer har ankommet.

Dere vil da bli flyttet til andre oppgaver inne på konsert området, dette etter behov i din sone.
Kle deg etter været!

Husk å levere akkreditering og vest tilbake til soneleder når du går av vakt!