Siden klubben startet med salg av Mursteiner oktober 2016 har engasjementet for å bidra til Øster Hus Arena vært stor. Murstein er en mulighet for privatpersoner å bidra med en solid sum som går rett inn i finansieringen av prosjektet. I oversikten finner du en oversikt over samtlige som har bidratt så langt. Takk til alle!

Kjøp Murstein