Siden klubben startet med salg av Mursteiner oktober 2016 har engasjementet for å bidra til Øster Hus Arena vært stor. Murstein var en mulighet for privatpersoner til å bidra med en solid sum som gikk rett inn i finansieringen av prosjektet. I oversikten finner du en oversikt over samtlige som har bidratt. Takk til alle!