VELKOMMEN TIL KONFERANSE PÅ ØSTER HUS ARENA

Vi gleder oss til å se deg i Lyse Konferansesenter på Øster Hus Arena.Her er praktisk informasjon om beliggenhet, adkomst og parkeringsmuligheter.

Det er enkel adkomst til Øster Hus
Arena både med bil, buss og tog.
Egen parkering for sykkel.
All parkering skjer på p-plass ved
klubbhuset eller langs Tronesgeilen
på oppmerkede p-plasser.
Parkering er gratis.

Inngang til Lyse konferansesenter
ved hovedinngang/Inngang A,
når du har passert MIX-kiosken.
Lyse konferansesenter ligger i
andre etasje i Øster Hus Arena.